2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය

schedule  2020-Aug-05
library_books Article, news

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 

මෙවර දිවයිනේ ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යායාව ලක්ෂ එකසිය හැටක් පමණ වන අතර පවතින වසංගත තත්වය මත උපරිම 70% පමණ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් භාවිත වේ යැයි සැලකිය හැකිය. ඒ අනුව සමස්ථ ලංකාවේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව ලක්ෂ එකසිය දොලහක් පමණ විය හැකිය. ඒ අනුව කිසියම් පක්ෂයකට ආසන්න වශයෙන් 2/3 ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට අවශය වන්නේ නම් ඒ සදහා ආසන්න වශයෙන් ඡන්ද ලක්ෂ හැත්තෑ හතරක් පමණ අවශ්‍ය වේ.  පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබා ගත හැකි වූයේ ඡන්ද ලක්ෂ හැට නවයක් පමණි. එකී මැතිවරණය දෙකොන් සටනක් වූ අතර මෙම මැතිවරණයේදී පොදු ජන පෙරමුණට සහයෝගය ලබා දුන් දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් ස්වාධීනව තරග කරන බැවින් සහ හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ජනප්‍රියතාවය බෙහෙවින් පහල බැස ඇති බැවින් වර්ෂ 2019 දී ලබාගත් ඡන්ද ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවයක්ද පවතී. කෙසේ නමුත් මෙම මැතිවරණයේදී ඉහත කී ඡන්ද හැට නම ලක්ෂයම ලබා ගැනීමට පොදු ජන පෙරමුණට හැකියාව ලැබුනද එමගින් ඔවුන්ට ලබාගත හැකි වන්නේ ආසන 120 කට අඩු ප්‍රමාණයකි. සමස්ථයක් ලෙස ගත් කල මෙම මැතිවරණයට පොදුජන පෙරමුණට ලබා ගත හැකි පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන ප්‍රමාණය 120ට වඩා අඩු අගයක් වීමට ඉහල ඉඩකඩක් පවතී. තවද ජනාධිපතිවරණයේදී රාජපක්ෂ මහතා ලැබූ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 52.25 % වන අතර මෙම මැතිවරණයේදී එම ප්‍රතිශතය තවදුරටත් අඩුවීමේ හැකියාව ඉතාමත් ඉහලය.

 

කමල් නිශ්ශංක‍

2020.08.05

Latest News